60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

દેખા હિલાલ-એ-ઈદ તો આયા તેરા ખયાલ વો આસમાં કા ચાંદ હૈ ઔર તૂ મેરા ચાંદ હૈ.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

તુજકો દેખા તો ફિર ઉસકો ના દેખા મૈંને, ચાંદ કહતા રહ ગયા મૈં ચાંદ હૂં મૈં ચાંદ હૂં .

કોઈની રાહ જોવામાં રાત બગાડો નહીં
ખરતા તારાએ આપણને આ શીખવ્યું છે.

જેણે મને નિંદ્રાહીન રાત આપી
તે ચંદ્ર જેવું જ છે.

તેના ચહેરાના તેજ સામે સાદા લાગ્યું
આકાશમાં ચંદ્ર સંપૂર્ણ હતો પણ અડધો જ લાગતો હતો

કાશ આપણે પણ આવી સાંજના નસીબમાં હોત,
ફળિયામાં એક ચાંદ નીકળ્યો છે, છત પર આવવો જોઈએ.

રાત્રે તૂટેલી છતમાંથી ચંદ્ર ટપકતો હોય છે
ચંદ્ર પણ વરસાદની જેમ કામ કરે છે

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

ઇશ્ક તેરી ઇન્તેહાન, ઇશ્ક મેરી ઇન્તેહાન,
તું હજી સર્વસ્વ નથી, હું પણ હજી સર્વસ્વ નથી.

ચાલો ચંદ્રનું પાત્ર અપનાવીએ મિત્રો,
ડાઘ તમારી સાથે રાખો અને પ્રકાશ શેર કરો.

ચંદ્રને મારાથી છુપાવવા વાદળો લાખો વાર પ્રયત્ન કરે છે, મેં તેને ભગવાન તરફથી મારા નસીબમાં લખેલું મળ્યું છે.

આ આખો ચંદ્ર તમારા જેવો જ સુંદર છે, પરંતુ આ માત્ર પ્રસંગોપાત થાય છે.

કેમ રાતે જાગે છે હે ચંદ્ર, મને કહો કે તમે કોની સાથે તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.

ગઈ રાત્રે મારી જેમ જ એક તારો પડતો જોયો, ચંદ્રને જરાય પરવા ન હતી, કારણ કે તે પણ તમારા જેવો જ છે.

એક જ ચંદ્ર હતો, જેને જોઈને અમે તૃપ્ત થતા. વાહિયાત વાદળોએ તેને પણ છુપાવી દીધો.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

ન તો તે ચંદ્ર કે તે તારાઓની જરૂર છે, મારે ફક્ત મારા પ્રેમની સલામતી જોઈએ છે.

અમે તેને દરરોજ અમારા કરતા વધુ પ્રેમ કરતા હતા અને તે અમારાથી દૂર ગયો, જેમ આપણે ચંદ્રને જોતા રહ્યા અને તે વાદળોમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો.

હું ઠંડી કાળી રાતોમાં બહાર જાઉં છું, તમારી એકલતા છુપાવવા અને ચંદ્રની એકલતા દૂર કરવા.

હે ભગવાન તેને સવારનો ચંદ્ર અને મને સાંજનો સૂર્ય બનાવો. એવી રીતે મળો કે હું તેનામાં સમાઈ જાઉં અને તે મારામાં સમાઈ જાય.

તેઓ ઘણીવાર પોપચાં નમાવીને આ રીતે શરમાવે છે, જ્યારે આપણે તેને પ્રેમથી ચાંદ તરીકે બોલાવીએ છીએ.

હે ભગવાન તેં પણ પ્રેમીઓ પર બહુ ત્રાસ કર્યો છે. ચાંદ તમે બનાવ્યો છે તો પ્રેમી મારા નસીબમાં કેમ નથી.

મારો અધૂરો પ્રેમ થઈ રહ્યો છે અને અમારી વચ્ચે હજારો અંતર
તું મારી યાદોની હોડી છે આ સ્ટાર-સ્ટડેડ પાર્ટીની વચ્ચે

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

ચંદ્ર માત્ર તેના ચંદ્રપ્રકાશને જુએ છે, તેને ખબર નથી કે કોઈ ચકોર તરસ્યો રહે છે..

તે મારો મિત્ર છે જે આકાશમાં રહે છે ચમકે છે પરંતુ દરરોજ રાત્રે શૈલી બદલાય છે

ચંદ્ર પર લખેલી પ્રેમની કવિતાઓ તેથી તમે તેને સમુદ્રમાં ફિલ્ટર કરીને ચંદ્ર જુઓ છો

આસમાન અને ધરતી વચ્ચે દરેક ક્ષણનું અંતર છે, ઓહ માય ડિયર, ચંદ્ર જેવો ચહેરો દૂરથી દેખાતો હતો.

ચંદ્રને ચંદ્ર ન આપો તેણે ચંદ્રને ઓળખ્યો નહીં જો ચંદ્ર ખબર હોત તેથી ચંદ્રને ટુકડાઓમાં વિખેરતો નથી

જ્યારે તારું દરેક વચન વાદળી આકાશના સરોવરમાં ડૂબી ગયું છે હજુ પણ તારા દુ:ખનો ચાંદ મારા હૃદયમાં ચમકતો હતો

આપણે બીજાની ચમક ચોરીને પણ ચમકી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે ચંદ્ર તરીકે ઉછીના લીધેલા પ્રકાશનો ઉપયોગ સ્વીકારતા નથી.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

ખુબસુરત ગઝલ જૈસા હૈ તેરા ચાંદ સા ચેહરા, નિગાહે શેર પઢતી હૈ તો લબ ઇર્શાદ કરતે હૈ…

તુમ આ ગયે હો તો ફિર ચાંદની સી બાતે હો, જમીન પે ચાંદ રોજ રોજ ઉતરતા કહા હૈ.

કિતના ભી કર લે, ચાંદ સે ઇશ્ક, રાત કે મુકદ્દર મેં, અંધેરેં હી લીખે હૈ…

હમારે હાથો મેં એક શકલ ચાંદ જૈસી થી, તુમ્હે યે કૈસે બતાયે વો રાત કૈસી થી.

ચાંદ તો કહી દઉં તને એમાં કોઈ મોટી વાત નથી,
પણ બધા તને આખી રાત જુએ એ મને મંજુર નથી !!

ઓયે ચાંદ તું ભલે Light છે,
પણ મારી જાન તારા કરતા વધારે White છે !!

અમે આખી રાત સાથે ફરીએ છીએ
લોકો મને સ્ટાર અને તેમને ચંદ્ર કહે છે.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

તમે ચંદ્ર જેવા જ છો
પ્રકાશ પણ, અભિમાન પણ, અંતર પણ…!

ચંદ્ર મારા પ્રેમનો સાક્ષી છે
તેઓ ચાંદની સામે પ્રેમની વાતો કરતા.

હું ઈચ્છું છું કે આવી રાત આવે
આકાશમાં ચંદ્ર છે
અને બીજાને આપણી નજીક આવવા દો.

એક મિનિટ રાહ જુઓ અને તમે કરી શકો તેટલું જુઓ
દરરોજ ચંદ્ર પૃથ્વી પર ઉતરે છે.

જ્યારે હું ચંદ્રને જોઉં છું ત્યારે હું તમને યાદ કરું છું
તું નજીક નથી, એટલે જ આપણે ચંદ્ર સાથે વાત કરીએ છીએ.

જ્યારથી મેં ચંદ્રને એકલો જોયો છે
મારા હૃદયને થોડી શાંતિ મળી છે.

આકાશમાં કેટલા તારા છે પરંતુ ચંદ્ર જેવું કોઈ નથી
આ પૃથ્વી પર કેટલા ચહેરા છે પણ તારા જેવું કોઈ નથી.

Chand Shayari in Gujarati (ચાંદ શાયરી ગુજરાતી)

60+ ચાંદ શાયરી ગુજરાતી Chand Shayari in Gujarati Text | Quotes | Wishes

અડધો ચંદ્ર અડધો પ્રેમ અડધી પૂજા
મારા બનો અને ફક્ત મારા જ નહીં આ કેવું જીવન છે?

ચંદ્ર ઉગતા જ આપણે રડીએ છીએ આંસુ સાથે આંખો ધોવા
શું તમે મારી લાગણીઓ જાણો છો?
એમ વિચારીને કે તું પાછો નહિ આવે
પોતાનું દિલ તોડે છે.

તમારા આ પ્રશ્નોમાં એક મોહક સ્વર છે.
હું જવાબ આપતો હતો ત્યારે હું તમારા વિચારોમાં ખોવાયેલો હતો.
હે ચંદ્ર, તેમને પણ આપણો સંદેશ આપો
કે હું દરેક ક્ષણે, રાત્રે અને પ્રકાશમાં તેની સાથે છું.

તે આકાશ છે જે રહેશે
ચંદ્ર વગરનો દિવસ
અમે તેને એક દિવસ માટે પણ સ્વીકારી શકતા નથી
તને યાદ કર્યા વિના.

આ દુઃખ અમને જ કેમ આપો છો?
આ આંખોના ભેજથી તું શું સમજશે?
આ ચંદ્રના લાખો ચાહકો હશે
તારાની ગેરહાજરીને ચંદ્ર કેવી રીતે સમજશે?

Leave a Comment